Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Το v-timer είναι ένας έξυπνος χρονοδιακόπτης, που ελέγχει τη λειτουργία του θερμοσίφωνα και εξοικονομεί χρήματα από τον λογαριασμό σας ηλεκτρικού ρεύματος

Μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί ο επισκέπτης να γνωρίσει τα ωφέλη από τη χρήση του v-timer, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να κάνει και αγορές.

Η ιστοσελίδα προσαρμόζεται για βέλτιστη παρουσίαση σε όλες τις οθόνες και έχει υποδομή για πολύγλωσσο περιεχόμενο.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο