Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα για το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα "Στέπα" (ΕΠΕΤ ΙΙ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου