Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Σχεδιασμός αφίσας για την ομιλία του καθηγητή κ. Παπαθεοδώρου στα πλαίσια του «Money Show»

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση