Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία, μια Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με κύριο καταστατικό στόχο την ελληνική συμβολή στην αναβάθμιση και ενδυνάμωση της Ευρωατλαντικής συνεργασίας.

Η σελίδα ανανεώνεται τακτικά με τα νέα της Ένωσης μέσα από σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

Το αρχικό περιεχόμενο εισήχθη από εμάς ενώ έγινε και εκπαίδευση των χρηστών για την ανανέωση του περιεχομένου.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο