Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Γραφιστικά: 11 - 15
Σύνολο: 20
« < 1 2 3 4 >
Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Money Show 2005

Σχεδιασμός αφίσας

Σχεδιασμός αφίσας για την ομιλία του καθηγητή κ. Παπαθεοδώρου στα πλαίσια του «Money Show»

Έτος υλοποίησης: 2005
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Ελληνική Ιζηματολογική Ένωση

Σχεδιασμός του περιοδικού «Ηιών»

Σχεδιασμός του περιοδικού «Ηιών» για την Ελληνική Ιζηματολογική Ένωση

Έτος υλοποίησης: 2004
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

COPY Shop

Σχεδιασμός διαφημίσεων

Σχεδιασμός διαφημίσεων για το Φωτοτυπικό Κέντρο του κ. Δούνια

Έτος υλοποίησης: 2004
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Ηλεκτρονική Αθηνών

Σχεδιασμός διαφημίσεων

Σχεδιασμός διαφημίσεων για την Ηλεκτρονική Αθηνών

Έτος υλοποίησης: 2004
Εργασίες: Δημιουργία


Δείτε περισσότερα για αυτό το έργο

Θανάσης Χανακούλας

Σχεδιασμός διαφημιστικού φυλλαδίου

Σχεδιασμός διαφημιστικού φυλλαδίου του υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου Θανάση Χανακούλα

Έτος υλοποίησης: 2002
Εργασίες: Δημιουργία


« < 1 2 3 4 >