Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ ιστοσελίδα του Γραφείου Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, συγκεντρώνει τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου της Πάτρας αφού μπορεί μέσα από αυτή κάποιος να βρει προσκλήσεις για ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα αποτελεί και ένα πόλο έλξης για νέες συνεργασίες με φορείς εκτός του Πανεπιστημίου αλλά και της χώρας αφού μέσα από εδώ μπορεί κανείς να δει ένα κατάλογο με ερευνητές που δραστηριοποιούνται εδώ, να ενημερωθεί για το έργο τους και να έρθει σε επαφή μαζί τους.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Δείτε τον ιστότοπο