Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Σχεδιασμός λογότυπου για διαφημιστική χρήση. Εκτύπωση σε μουσαμά διάστασης 2x2μ αναρτημένη κατά τη διάρκεια κατασκευής του ξενοδοχείου

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση