Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Σχεδιασμός λογότυπου για διαφημιστική χρήση. Εκτύπωση σε μουσαμά διάστασης 2x2μ αναρτημένη κατά τη διάρκεια κατασκευής του ξενοδοχείου

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση