Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα του καταστήματος Αφοί Παναγόπουλοι, μια εμπορική εταιρεία υλικών δόμησης και εργαλείων.

Η Ιστοσελίδα του καταστήματος Αφοί Παναγόπουλοι έχει καθιερωθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων του χώρου. Περιέχει μεγάλο κατάλογο υλικών δόμησης και εργαλείων (περιέχοντας προϊόντα μεγάλων εταιρειών όπως η Bosch, Husqvarna, Mapei κ.α.), ο οποίος ανανεώνεται συχνά για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Τακτική Ανανέωση του Περιεχομένου
Δείτε τον ιστότοπο