Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Σχεδιασμός πινακίδας και συνοδευτικών εντύπων (καρτών, σουπλά, μενού κ.α.) για το εστιατόριο Μαρκάτο Οίνου Μέλαθρον.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Αναπαραγωγή - Εκτύπωση αντιγράφων