Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Σχεδιασμός πινακίδας και συνοδευτικών εντύπων (καρτών, σουπλά, μενού κ.α.) για το εστιατόριο Μαρκάτο Οίνου Μέλαθρον.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Αναπαραγωγή - Εκτύπωση αντιγράφων