Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα Τριζόνια

Συγγραφή της πρότασης επιδότησης για το Πρόγραμμα Προγράμματος "E - security: Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια" για τις εταιρείες:

Οι προτάσεις πέρασαν.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Ανάλυση απαιτήσεων
  • Συγγραφή πρότασης
  • Υποβολή πρότασης