Άλλα έργα


Έτοιμες ιστοσελίδες

Sponsored by SilkTech
Πληροφορίες για τα Τριζόνια
Visit trizonia.guide
Πληροφορίες για τα ΤριζόνιαΗ Ιστοσελίδα της επιχείρησης Γεωργικών Μηχανημάτων Agrotech Πρωιμάδης, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας από το 1970.

Μέσα από τη σελίδα παρουσιάζεται ο κατάλογος των νέων και μεταχειρισμένων προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρεία. Είναι ένας άμεσος τρόπος ανοίγματος της εταιρείας σε ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου διαχείρισης ανανεώνονται τόσο τα εμπορεύματα όσο και οι κατηγορίες και οι υπόλοιπες σελίδες.

Εργασίες που αναλάβαμε:

  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση
  • Φιλοξενία στους servers μας
  • Εργαλείο ενημέρωσης περιεχομένου
  • Προώθηση μέσω Internet
Δείτε τον ιστότοπο