Αρχείο Νέων

2019
Φεβρουάριος 2019
Μάρτιος 2019
Μάιος 2019
Ιούνιος 2019
Ιούλιος 2019
Αύγουστος 2019
Οκτώβριος 2019
Νοέμβριος 2019
Δεκέμβριος 2019

2018
Ιανουάριος 2018
Φεβρουάριος 2018
Μάρτιος 2018
Απρίλιος 2018
Μάιος 2018
Ιούνιος 2018
Αύγουστος 2018
Οκτώβριος 2018
Δεκέμβριος 2018

2017
Ιανουάριος 2017
Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Μάιος 2017
Ιούλιος 2017
Αύγουστος 2017
Σεπτέμβριος 2017
Οκτώβριος 2017
Νοέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2017

2016
Ιανουάριος 2016
Φεβρουάριος 2016
Μάρτιος 2016
Ιούνιος 2016
Ιούλιος 2016
Αύγουστος 2016
Νοέμβριος 2016
Δεκέμβριος 2016

2015
Απρίλιος 2015
Μάιος 2015
Ιούλιος 2015
Σεπτέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015

2014
Φεβρουάριος 2014
Ιούνιος 2014
Ιούλιος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Οκτώβριος 2014
Νοέμβριος 2014
Δεκέμβριος 2014

2013
Μάρτιος 2013
Απρίλιος 2013
Μάιος 2013
Αύγουστος 2013
Σεπτέμβριος 2013
Δεκέμβριος 2013

2012
Μάρτιος 2012
Ιούνιος 2012
Σεπτέμβριος 2012
Οκτώβριος 2012

2011
Μάρτιος 2011
Σεπτέμβριος 2011
Οκτώβριος 2011

2010
Μάιος 2010
Ιούλιος 2010

2009
Φεβρουάριος 2009
Αύγουστος 2009

Έτοιμες ιστοσελίδες

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της ιστοσελίδας του Ενδοπανεπιστημιακού Δικτύου Παρατήρησης της Γης για Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Κρίσεων.

Το αντικείμενο του δικτύου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ μετά τις επιπτώσεις του τσουνάμι στην Ιαπωνία.

Στο δίκτυο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη και πολυετή εμπειρία με διαφόρων ειδών μετρήσεις-δεδομένα που στο σύνολό τους, καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της διαθέσιμης διαστημικής και επίγειας παρατήρησης της Γης.

Η συμμετοχή στο δίκτυο OBSEARTH ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων από δύο διαφορετικές σχολές και πέντε διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών εξασφαλίζει την αναγκαία διαθεματικότητα που χαρακτηρίζει το πεδίο της Παρατήρησης της Γης.