Αρχείο Νέων

2020
Ιανουάριος 2020
Φεβρουάριος 2020
Μάρτιος 2020
Απρίλιος 2020
Μάιος 2020
Ιούνιος 2020
Ιούλιος 2020
Αύγουστος 2020
Οκτώβριος 2020
Νοέμβριος 2020
Δεκέμβριος 2020

2019
Φεβρουάριος 2019
Μάρτιος 2019
Μάιος 2019
Ιούνιος 2019
Ιούλιος 2019
Αύγουστος 2019
Οκτώβριος 2019
Νοέμβριος 2019
Δεκέμβριος 2019

2018
Ιανουάριος 2018
Φεβρουάριος 2018
Μάρτιος 2018
Απρίλιος 2018
Μάιος 2018
Ιούνιος 2018
Αύγουστος 2018
Οκτώβριος 2018
Δεκέμβριος 2018

2017
Ιανουάριος 2017
Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Μάιος 2017
Ιούλιος 2017
Αύγουστος 2017
Σεπτέμβριος 2017
Οκτώβριος 2017
Νοέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2017

2016
Ιανουάριος 2016
Φεβρουάριος 2016
Μάρτιος 2016
Ιούνιος 2016
Ιούλιος 2016
Αύγουστος 2016
Νοέμβριος 2016
Δεκέμβριος 2016

2015
Απρίλιος 2015
Μάιος 2015
Ιούλιος 2015
Σεπτέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015

2014
Φεβρουάριος 2014
Ιούνιος 2014
Ιούλιος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Οκτώβριος 2014
Νοέμβριος 2014
Δεκέμβριος 2014

2013
Μάρτιος 2013
Απρίλιος 2013
Μάιος 2013
Αύγουστος 2013
Σεπτέμβριος 2013
Δεκέμβριος 2013

2012
Μάρτιος 2012
Ιούνιος 2012
Σεπτέμβριος 2012
Οκτώβριος 2012

2011
Μάρτιος 2011
Σεπτέμβριος 2011
Οκτώβριος 2011

2010
Μάιος 2010
Ιούλιος 2010

2009
Φεβρουάριος 2009
Αύγουστος 2009

Έτοιμες ιστοσελίδες

Η δράση αυτή, αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και σαν βασικό στόχο έχει τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών.

Αναλυτικά η δράση αυτή έχει τους παρακάτω στόχους:

Ύψος επενδυτικού σχεδίου:

Κατηγορίες κατάταξης (ενδεικτικά) των δικαιούχων κατά τη φάση της υποβολής ανάλογα με:

Στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος του ΕΣΠΑ Digi Retail, η SilkTech σας καλεί να ενταχθείτε και να επιδοτηθείτε για:

Η εμπειρία μας στον χώρο εγγυάται το καλύτερο αποτέλσμα στη δημιουργία ενός εύχρηστου ηλεκτρονικού καταστήματος με υψηλά αποτελέσματα στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης που θα δώσει νέα ώθηση στις πωλήσεις σας.

Επικοινωνείστε μαζί μας για να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να καταλήξουμε στην καλύτερη πρόταση για τη δική σας επιχείρηση.

Οι υποβολές των προτάσεων θα ξεκινήσουν από τα μέσα Ιανουαρίου και για ένα μήνα.

Ενημερωθείτε περισσότερο για τη δράση