Αρχείο Νέων

2019
Φεβρουάριος 2019

2018
Ιανουάριος 2018
Φεβρουάριος 2018
Μάρτιος 2018
Απρίλιος 2018
Μάιος 2018
Ιούνιος 2018
Αύγουστος 2018
Οκτώβριος 2018
Δεκέμβριος 2018

2017
Ιανουάριος 2017
Μάρτιος 2017
Απρίλιος 2017
Μάιος 2017
Ιούλιος 2017
Αύγουστος 2017
Σεπτέμβριος 2017
Οκτώβριος 2017
Νοέμβριος 2017
Δεκέμβριος 2017

2016
Ιανουάριος 2016
Φεβρουάριος 2016
Μάρτιος 2016
Ιούνιος 2016
Ιούλιος 2016
Αύγουστος 2016
Νοέμβριος 2016
Δεκέμβριος 2016

2015
Απρίλιος 2015
Μάιος 2015
Ιούλιος 2015
Σεπτέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Δεκέμβριος 2015

2014
Φεβρουάριος 2014
Ιούνιος 2014
Ιούλιος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Οκτώβριος 2014
Νοέμβριος 2014
Δεκέμβριος 2014

2013
Μάρτιος 2013
Απρίλιος 2013
Μάιος 2013
Αύγουστος 2013
Σεπτέμβριος 2013
Δεκέμβριος 2013

2012
Μάρτιος 2012
Ιούνιος 2012
Σεπτέμβριος 2012
Οκτώβριος 2012

2011
Μάρτιος 2011
Σεπτέμβριος 2011
Οκτώβριος 2011

2010
Μάιος 2010
Ιούλιος 2010

2009
Φεβρουάριος 2009
Αύγουστος 2009

Έτοιμες ιστοσελίδες

Η SilkTech Α.Ε. (www.silktech.gr) αναζητεί εργαζόμενους για την κάλυψη θέσεων Προγραμματιστή, για πλήρη απασχόληση, στην Πάτρα όπου εδρεύει.
Πιο συγκεκριμένα, για τη θέση/εις ισχύουν τα παρακάτω:

Απαιτούμενα Προσόντα & Προϋποθέσεις

Άρτιες γνώσεις:
- προγραμματισμού σε PHP / HTML / CSS / MySQL / JavaScript
- ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
- ανάλυσης και σχεδιασμού βάσεων δεδομένων
Ικανότητες καλής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, στα Αγγλικά και τα Ελληνικά
Περατωθείσες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο

Επιθυμητά Προσόντα, που θα λειτουργήσουν προσθετικά

- Γνώση τεχνολογιών AJAX, XML, jQuery, Bootstrap
- Εξοικείωση με πλατφόρμες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών όπως CodeIgniter, Yii Framework, Laravel, Symfony
- Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου όπως το WordPress και το Drupal
- Εξοικείωση με πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων όπως το OpenCart
- Εμπειρία σε SEO
- Εμπειρία σε πρωτόκολλα / τεχνολογίες REST, JSON, JSON API, SOAP
- Εμπειρία σε Google AdWords, Google AdSense
- Εξοικείωση με τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το αναλυτικό βιογραφικό σας σημείωμα και επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητάς σας με e-mail στη διεύθυνση hr@silktech.gr.